Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași este o unitate sanitară terțiară de utilitate publică cu paturi localizată în municipiul Iași, finanțată integral din venituri proprii reprezentate de furnizarea de servicii medicale, pe bază de contract cu Casa de Asigurari de Sănătate Iaşi. IBCV Iasi oferă servicii medicale clinice în regim de spitalizare continuă și de zi dedicate specialităților cardiologie, cardiologie intervențională, electrofiziologie, chirurgie cardiovasculară, pentru aproximativ 32000 pacienți/an (31596 în 2017; 32132 în 2016; 36318 în 2015; 29055 în 2014; 30122 în 2013).
IBCV funcționează în clădire comună cu Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” (clinici de urologie, nefrologie și medicină internă). Concret, IBCV Iași ocupă în totalitate etajele 4, 5, 6 și parțial parterul celor 2 clădiri care intră în componența Spitalului Parhon. În acest spațiu își desfășoară activitatea 42 medici și 170 asistente.

IBCV este o instituţie medicală clasificată gradul 1M având în prezent o capacitate de 130 paturi conform structurii aprobate de Ministerul Sănătății. Unitatea sanitară este încadrată în categoria „Nivel acreditat”.
Din decembrie 2010 Institutul este certificat pentru sistemul de management al calității conform standardului internațional SR RN ISO 9001.
IBCV Iași aparține tipului de spital de specialitate: cardiologie, cardiologie intervențională și cateterism cardiac, explorări funcționale și electrofiziologie cardiacă, terapie intensivă coronarieni, chirurgie cardiovasculară adulți și pediatrică, anestezie-terapie intensivă, cardiologie preventivă și recuperare cardiovasculară.
IBCV deservește o populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori provenită dintr-un areal geografic corespunzător celor 8 județe din Moldova fiind unicul centru european arondat unui număr atât de mare de locuitori.
Pe parcursul ultimilor ani, pe fondul închiderii unor spitale și reducerii semnificative a numărului de paturi disponibile, IBCV încearcă asigurarea unui acces echitabil la servicii de sănătate performante, specifice tipurilor de activități desfășurate, unei populații cu nivel de trai mediu și scăzut, cu venituri minime și a unui număr în creștere de cazuri sociale, în pofida fondurilor insuficiente alocate de Ministerul Sănătății.
IBCV Iași este unicul centru din regiunea Est a României care oferă servicii de chirurgie cardiovasculară adulți, tratament chirurgical și intervențional al malformațiilor cardiace congenitale la copii și adulți, tratament endovascular al maladiilor aortei (EVAR – EndoVascular Aortic Repair) și stenozei aortice (TAVI – TransAortic Valve Implantation), electrofiziologie și implantare de dispozitive cardiace, tratament intervențional al fibrilației atriale, de unde derivă necesitatea extinderii și modernizării actualei clădiri.

Structura IBCV Iași:

 • Secţia Clinică de Cardiologie Medicală, Unitatea de terapie intensivă coronarieni;
 • Secţia clinică chirurgie cardiovasculară;
 • Secţia anestezie terapie intensivă;
 • Centrul de primire urgențe de specialitate;
 • Laborator de analize medicale;
 • Laborator explorări funcţionale invazive;
 • Laborator explorări funcţionale neinvazive;
 • Laborator anatomie patologică;
 • Laborator radiologie şi imagistică medicală;
 • Centrul de cercetare și tratament invaziv al fibrilației atriale;
 • Ambulator integrat.
    
PUNCTE FORTEPUNCTE SLABE
•Tradiție și bună adresabilitate a populației;
•Prezența cadrelor didactice universitare cu experiență și cu un înalt grad de profesionalism;
•Echipă de medici pregătită profesional capabilă să îndeplinească indicatorii și criteriile de performanță propuși, cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber consimțită, rezistență la stres;
•Personalul superior şi mediu de înaltă pregătire profesională, supraspecializaţi în centre de referinţă naţionale şi internaţionale;
•Posibilitatea cooptării de intervenții în echipe mixte de specialiști în vederea abordării unei cazuistici complexe și de mare rafinament medical;
•Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaționale, conferințe, lucru în echipă);
•Ambulatorul integrat al spitalului;
•Existența aparaturii de înaltă performanță care creează posibilitatea diagnosticării urgente a bolilor cardiovasculare, prin folosirea 24/24 ore a investigațiilor CT, radiologie, angiografie, ecografie, explorări funcționale;
•Posibilitatea tratamentului de urgență în cazul pacienților cu patologie specifica cardiovasculara prin echipe specializate de medici;
•Existența în structura organizatorică a C.P.U. (centru primire urgențe);
•Laborator de analize medicale, radiologie și imagistică medicală;
•Sistem integrat de management și certificare ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001;
•Acreditare A.N.M.C.S. 191/14.02.2017;
•Dotare cu aparatură de înaltă performanţă care permite investigarea şi tratamentul pacienţilor la standarde europene;
•Adresabilitate în creştere a pacienţilor datorită ariei geografice vaste de deservire;
•Structura organizatorică complexă având practic toate formele de tratament medicamentos, de cardiologie intervenţională, electrofiziologie şi chirurgie cardiovasculară;
•Rezultate excepţionale în tratamentul chirurgical, invaziv şi medical al BCV (mortalitate globală < 3%, mortalitate în chirurgia cardiovasculară a adultului ~ 2,4%, chirurgia congenitală < 1%).
•Spații subdimensionate care nu mai fac față situației actuale (etajele 4, 5 și 6 au fost distruse parțial în cadrul incendiului din noaptea 10-11.04.2018);
•Insuficiența fondurilor pentru dotări și amenajări în cadrul spitalului;
•Număr insuficient de paturi pentru o adresabilitatea în continuă creștere;
•Funcţionarea spitalului într-o clădire veche şi deteriorată a Spitalului Clinic C.I. Parhon Iaşi;
•Imposibilitatea tratării tuturor pacienţilor din zona arondată datorită capacităţilor reduse de spitalizare şi implicit creşterea nemulţumirii generale a populaţiei privind limitarea accesului la serviciile medico-chirurgicale cardiovasculare de înaltă performanţă;
•Lipsa autonomiei reale, financiare şi manageriale;
•Populație săracă cu rată crescută a șomajului, vârstnică, cu frecvente acutizări;
•Cadrul legislativ în continuă schimbare;
•Cresterea nivelului de informare a pacientilor, concomitent cu progresul și diversificarea tehnologiilor diagnostice și terapeutice vor conduce la creșterea așteptărilor acestora și, implicit, la o creștere a cererii de servicii medicale complexe. Sistemul de sănătate trebuie să dispună de mecanisme care să asigure direcționarea resurselor financiare în virtutea principiului eficienței.

Investiția în refacerea Institutului de Boli Cardiovasculare Iași este justificată de:
•reducerea numărului de copii și adulți care recurg anual la formularele E112 pentru a beneficia de îngrijirile medicale necesare;
•deservirea populației cu afecțiuni cardiovasculare dintr-un areal geografic vast, respectiv toată regiunea Moldovei (5,5 milioane locuitori);
•reducerea cheltuielilor logistice cu transportul pacienților către alte centre de specialitate;
•reducerea sumelor decontate către instituții private;
•reducerea mortalității persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare din teritoriul Moldovei care, în momentul de față, sunt obligate să se adreseze altor centre;
•extinderea si reabilitarea infrastructurii spitalului la standarde europene;
•asistență medicală la standarde europene;
•satisfacția nevoilor și așteptărilor pacienților;
•reducerea numărului de trimiteri/transferuri catre alte spitale din România;
•scăderea numărului de pacienți redirecționați;
•scăderea timpul necesar pentru diagnosticare și/sau tratament;
•refacerea institutului obligă și refacerea Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” care a fost afectat indirect de incendiu (sălile de operație ale clinicii de urologie, clinica de terapie intensivă);
•infrastructura trebuie să corespundă tehnicii și tehnologiei medicale moderne;
•înlocuirea aparaturii medicale învechite, uzate fizic și moral, cu aparatură modernă, performantă.
Principala problemă o reprezintă infrastructura, necesitatea extinderii și modernizării spațiilor cu redarea rapidă a funcționalității spitalului pentru asigurarea unei capacități de diagnostic și tratament maximale.